XỬ LÝ NHÀ NGHIÊNG

Năm 2012 trong một chuyến về thăm nhà Anh Bạn ở Vĩnh Long, tỉnh lộ quê anh đi qua được mở rộng. bà con ai cũng mừng, nhưng có một số người “sính vính” vì có những căn nhà trong phạm vi giải tỏa để mở lộ. Nổi máu nghía hiệp " Thần đèn Nét Chuẩn " bày cách cho bà con dùng con lăn sắt dời những căn nhà. Không ai hình dung ra làm sao, nhưng không có cách nào khác đành để cho Thần đèn Trung thí nghiệm. Một căn, hai căn… rồi chục căn, anh làm thành công với tình làng nghĩa xóm.

 

Năm 2015 tại Càng Long Vĩnh Long cũng mở lộ, Trung trong dịp thăm người quen đi ngang. Có một căn nhà gỗ 3 gian, ngang 10 dài 18m của ông Nguyễn Tiến Thành đang trong diện giải tỏa. Anh lăn la một ngày, một đêm và ngỏ ý sẽ di dời cho ông Thành. Ông Thành cho biết sẽ di dời căn nhà này sâu vào 50m và đi ngang một con mương. Nếu dở ra cất lại thì chi phí hơn cả chục triệu. Trung đề nghị di dời giá 15 triệu. ông thưa bất ngờ phân vân vì kiều làm này ông chưa từng thấy, mà người làm cũng chưa từng quen biết. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng ông Thành đồng ý. Hôm di dời nhà đi, Trung cho hơn cả chục người cứ ngồi trong nhà bình thường. Người xem đông nghẹt, Trung ( Thần đèn Nét Chuẩn ) dời nhà thành công trong tiếng hoan hô của mọi người. Sau đó thì dân Càng Long kêu anh dời nhà không kịp, nhưng anh chỉ dời nhà gỗ. trong khi đó, ông thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy đã nổi tiếng di dời nhà tường rồi.

Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại